វិធីប្រមូលកម្លាំងចិត្ត (ការពិសោធរបស់ខ្ញុំ)

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំអោយមានគំនិតបៀតបៀនខ្លួន ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯង ថាខ្លួនអន់ ខ្លួនឯងមិនប្រសើរ ខ្លួនឯងខុស មិនហ៊ាននិយាយអ្វី…
 7 0
Essay on Dale Carnegie's book
Hi friends!  Dale Carnegie is a cult figure from the American continent. Many things are connected with his name:…
 5 0
Friendship of Anton Chekhov and Leo Tolstoy
Hi friends! Sometimes there are very interesting meetings of people who sweep through life. My favorite writers are…
 5 0
in women • 6 hours ago
Female boss
Dear serey all "Men often feel intimidated by their female bosses, because they don't speak the same language. The…
 6 0
ថ្ងៃណាមួយនិងវិកលចរិត បើនៅតែបណ្តោយចិត្តឱ្យរវើរវាយ !
បើសិនក្នុងផ្ទះមានពស់វែកវានឹងខាំយើងស្លាប់ បើសិនយប់នេះខ្មោចមកលងវាបញ្ចេញសម្លេងថ្ងូរឬលៀនអណ្តាតយ៉ាងវែង បើកភ្នែកធំៗដាក់…
 12 1
Tarbiyah for Wives Forms a Sakinah Family ( three )
CARE children have a decent place in the hearts of Muslims in the past. Care for children is carried out in accordance…
 7 0
Differences in Colonialism and Imperialism, Capitalism, Mercantilism, and the Industrial Revolution.(the end)
Dear serey all 3. The birth of new understandings The development of the industrial revolution encouraged the…
 6 0

No posts found