Serey is utilizing Blockchain technology

សង្គមគឺជាខន្ធ៥

ungsina

សង្គមគឺជាខន្ធ៥
១- រូបគឺជាសង្គមគ្រួសារ ។
២- វេទនាគឺជាការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងសង្គម ។
៣- សញ្ញា គឹជាសេដ្ឋកិច្ច ព្រោះបទពិសោធការចងចាំគឺដើម្បីកុំឲ្យជាន់លើដានចាស់ ។
៤- សង្ខារ គឺជាចំណេះដឹង បើគ្មានចំណេះដឹងក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ។
៥- វិញ្ញាណគឺជាឧត្តមគតិសាសនា ។
ខន្ធមួយណាបែកធ្លាយ គឺជីវិតឬសង្គមទាំងមូលត្រូវបែកធ្លាយដូចគ្នា ! ។

742.404 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments