Serey is utilizing Blockchain technology

តើធ្វើសីល សមាធិ បញ្ញា គឺដើម្បីលះ(បហានៈ)ធម៌អ្វីខ្លះ ?

តើធ្វើសីល សមាធិ បញ្ញា គឺដើម្បីលះ(បហានៈ)ធម៌អ្វីខ្លះ ?
គឺដើម្បីលះតាមលំដាប់នូវអកុសលធម៌ទាំងឡាយដូចជាៈ
- កិលេស១០ៈ លោភៈ - ទោសៈ - មោហៈ - ទិដ្ឋិ - វិចិកិច្ឆា - ថីនៈ - ឧទ្ធច្ចៈ - អហិរិកៈ - អនោត្តប្បៈ ។
- សំយោជនៈ- មិច្ឆាមគ្គ - លោកធម៌៨ - គន្ថៈ - កំណាញ់ - វិបល្លាស - អគតិ - អាសវៈ - ឪឃៈ - យោគៈ - នីវរណៈ - បរាមាសៈ - ឧបាទានក្ខ័ន្ធ - អនុស័យ - មលៈ(មន្ទិល) - អកុសលកម្មបទ១០- អកុសលចិត្តុប្បាទ សមគួរដល់មគ្គតាមលំដាប់ ។ មិនមែនយើងជាអ្នកលះទេ គឺមគ្គជាអ្នកលះ បានន័យថា យើងព្យាយាមតែចម្រើន សីល សមាធិ វិបស្សនាចុះ នេះជាកិច្ចរបស់យើង ចំណែកកិលេសចេះតែដាច់ និងស្រាលស្តើងទៅៗ ជាលំដាប់ហើយ ។

929.599 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments