Serey is utilizing Blockchain technology

El Nido and always charming sunsets - Philippines, my journey through Asia

El Nido i zawsze urokliwe zachody słońca - Filipiny moja podróż po Azji

The town of El Nido itself is not very charming, it is a classic tourist town focused on boat trips to neighboring islands. Basically, apart from you, there's nothing interesting to see there.

Sama miejscowość El Nido nie jest zbyt urokliwa, to klasyczna miejscowość turystyczna nastawiona na wyprawy łodziami na sąsiednie wyspy. W zasadzie poza ty nie ma tam nic ciekawego do zobaczenia.

Well, unless you have some strength in your legs and move away from the center. You just need to move a few kilometers along the shore, which is often difficult and rocky, to reach wild beaches.

No chyba, że masz trochę mocy w nogach i się oddalisz od centrum. Wystarczy przemieścić się kilka kilometrów wzdłuż brzegu, często trudnego kamienistego, aby dotrzeć na dzikie plaże.

There are amazing performances there in the evenings. Always different and surprising sunsets. You can observe them from the shore, but you can also immerse yourself in the warm sea, without the crowds of tourists, and watch the spectacle of the sunset differently than everyone else.

Tam wieczorami odbywają się niesamowite spektakle. Zawsze inne i zaskakujące zachody słońca. Można obserwować je z brzegu, ale również można zanurzyć się w ciepłym morzu, bez tłumu turystów i obserwować spektakl zachodu słońca inaczej iż wszyscy.

Photo: Panasonic Lumix, Filipiny, Palawan, El Nido
© copyright marianomariano

184.135 SRY$0.00
Global
Global

Comments