Serey is utilizing Blockchain technology

Blue water and white sand - every traveler's dream - Cambodia, my journey through Asia

Błękitna woda i biały piasek - marzenie każdego podróżnika - Kambodża moja podróż po Azji

Most travelers and tourists associate Cambodia mainly with amazing monuments such as Angkor Wat, but few know that this country has several very beautiful paradise islands.

Większość podróżników, turystów kojarzy Kambodżę głównie z niesamowitymi zabytkami jak Angkor Wat, ale niewielu wie, że ten kraj posiada kilka bardzo pięknych rajskich wysepek.

Several kilometers away from the mainland, they are visible from the town of Shinakville. These islands are Koh Rong and Koh Rong Sanloem. Heavily forested and not fully urbanized, they are quite an attraction for tourists.

Oddalone od stałego lądu kilkanaście kilometrów widoczne są z miejscowości Shinakville. Te wyspy to Koh Rong i Koh Rong Sanloem. Mocno zalesione, i nie do końca zurbanizowane, stanowią niemałą atrakcję dla turystów.

In addition, beautiful blue water, white sand and almost always sunny weather tempt travelers from all over the world. On top of all this, the prices are moderate and everyone will find something for their budget.

Do tego przepiękna błękitna woda, biały piasek i prawie zawsze słoneczna pogoda kuszą podróżników z całego świata. Do tego wszystkiego, ceny są umiarkowane i każdy znajdzie coś na własną kieszeń.

In the evenings we sat on the veranda watching the beautiful sea. We were always accompanied by two lizards. Considering their colors, they were not common geckos, which are everywhere and make a lot of noise.

Wieczorami przesiadywaliśmy na werandzie obserwując piękne morze. Zawsze towarzyszyły nam dwie jaszczurki. Patrząc na ich ubarwienie nie były to pospolite gekony, których wszędzie jest pełno i robią niezły hałas.

They are a different species, but they behaved very well. Using our lighting, which attracted all kinds of insects, they organized an evening feast.

To jakiś inny gatunek, niemniej bardzo grzecznie się zachowywały. Korzystając z naszego oświetlenia, które wabiło wszelakim maści owady urządzały sobie wieczorną ucztę.

Photo: Panasonic Lumix, Cambodia, Koh Rong Samloem
© copyright marianomariano

113.624 SRY$0.00
Global
Global

Comments