Serey is utilizing Blockchain technology

Another warm October day. Mandatory walk - My Actifit Report Card: October 13 2023

Kolejny ciepły październikowy dzień. Spacer obowiązkowy - My Actifit Report Card: October 13 2023

Foggy mornings don't make you feel optimistic, but after a few hours it becomes magical. The temperature rises to 20 degrees and it feels like summer.

Mgliste poranki nie napawają optymizmem, ale po paru godzinach robi się bajkowo. Temperatura wzrasta do 20 stopni i można poczuć się jak latem.

Yes, I know it won't last much longer as snowfall is even predicted in a few days. But I am happy with what is here and now - and it is very positive.

Tak, wiem, że nie potrwa to już długo, bo za kilka dni przewidywane są nawet opady śniegu. Ale cieszę się tym co jest tu i teraz - a jest bardzo pozytywnie.

The color of the forest is changing at an incredible pace. The trees that were green yesterday are now glowing yellow and orange. Even though the nights are warm, the trees sense the approaching winter.

Zmiana kolorystyki lasy następuje w niesamowitym tempie. Drzewa, które jeszcze wczoraj były zielone, dzisiaj świecą żółcią i pomarańczą. Mimo iż noce są ciepłe, drzewa wyczuwają nadchodzącą zimę.

Tomorrow will probably be the last warm day this year. Since Sunday, there has been a significant cooling and the temperature has dropped by 10 degrees. If there's some sun, it's still positive.

Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Od niedzieli duże ochłodzenie i temperatura w dół o 10 stopni. Jeśli będzie trochę słońca, to i tak pozytywnie.

© copyright marinomariano
Photo: Nikon Coolpix


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

13/10/2023

5159

Walking
89.433 SRY$0.00
Global
Global

Comments