Serey is utilizing Blockchain technology

រាគានុស័យសំងំក្នុងសោមនស្សវេទនា

រាគានុស័យសំងំក្នុងសោមនស្សវេទនា បដិឃានុស័យសំងំក្នុងទោមនស្សវេទនា អវិជ្ជានុស័យសំងំក្នុងអទុក្ខមសុខវេទនា ។ កំចាត់រាគៈ ទោសៈ ដោយសីល សមាធិ ព្រោះធម្មជាតិ២យ៉ាងនេះមិនអាចសំងំនៅក្នុងចតុត្ថឈានបានឡើយ កំចាត់មោហៈដោយវិបស្សនា ដោយន័យយ៉ាងនេះឯង។

No photo description available.

1136.237 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments