Serey is utilizing Blockchain technology

តើធម៌នមោតស្សកើតពីពេលណា?

K

khy-nim

តើធម៌នមោតស្សកើតពីពេលណា?គឺពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ ពេលនោះ សាតាគិរីយក្សស្រែកថានមោ រាហ៊ូអសុរិន្ទស្រែកថាតស្ស ស្តេចចាតុម្មហារាជិកាស្រែកថា ភគវតោ សក្កទេវរាជស្រែកអរហត្តោ ស្តេចមហាព្រហ្មស្រែកថាសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ។ដើម្បីប្រកាសថាមានព្រះត្រាស់ដឹងហើយក្នុងភពបី !

795.558 SRY$0.00
Cambodia
Cambodia

Comments