ជំងឺរាំរ៉ៃ របស់រថយន្តចាស់!

តើលោកអ្នកដឹងទេថា ការខ្វល់ខ្វាយរបស់ម្ចាស់រថយន្តដែលខូចហើយ ខូចទៀត ជួសជុលមិនចេះចប់ មិនចេះហើយ មានកំរិតប៉ុណ្ណាទេ…
 14 0
ភាពស្មុុកស្មាញប្រពន្ធ័ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងយានយន្តជំនាន់មុន
ប្រិយមិត្តសេរីជាទីរាប់អាន! ប្រពន្ធ័ចរន្តអគ្គីសនី សម្រាប់យានយន្តជំនាន់ថ្មីទំនើប វាបញ្ជាដោយប្រពន្ធ័ចែកចាយ ចេញពី…
 5 0

    No posts found