កុំរង់ចាំព្រេងសំណាង!

មនុស្សខ្ជិល​រកស៊ី មិនខំធ្វើ​ការ​ ដេកស៊ី​ រង់ចាំសំណាង ពឹងលើវាសនាគេ នោះប្រាកដ​ជា​ជួប​ប្រទះ​តែ​ភាពខ្វះមុខ ខ្វះក្រោយ…
 10 3
ទង្វើល្អ
កុំស្តាយទង្វើល្អ កុំស្តាយវេលាល្អ កុំស្តាយចិត្តល្អ ដែលយើងអោយទៅនរណាម្នាក់ ទោះអ្នកនោះមើលមិនឃើញ មិនដឹង មិនយល់…
 17 1
អន់ចិត្ត
ពេលខ្លះអន់ចិត្តតែមិននិយាយ ពេលខ្លះហត់តែមិនដឹងប្រាប់អ្នកណា ពេលខ្លះដួលតែនៅតែខំប្រឹងងើបដោយខ្លួនឯង…
 12 0

    No posts found