មនុស្សគួរអាណិត

មនុស្សរឹងប៉ឹងបំផុត ក៍ជាមនុស្សដែលគួរអោយអាណិតខ្លាំងបំផុតដូចគ្នាព្រោះគេជាមនុស្សដែលតែងតែព្យាយាមលួងខ្លួនឯងក្រោកឈរដោយខ្លួនឯង…
 15 3
នឹកដល់រឿងចាស់
នឹកដល់រឿងចាស់ក៍មានរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើអោយយើងបាត់បង់ស្នាមញញឺមនិងមានតែទឹកភ្នែកចូលមកជំនួសរឿងដែលកន្លងហួសគឺជារបួសដែលពិបាកព្យាប
 18 3
រឹងមាំ
មនុស្សរឹងប៉ឹង មិនមែនព្រោះតែពូកែទ្រាំទេ តែជាមនុស្សដែលព្រមលះបង់និងចេះទទួលការពិត ។…
 21 5

    No posts found