មកស្រាតទៅស្រាត តើខ្លឹមសារយ៉ាងណា

អនិច្ចំ ទុក្ខំ អណត្ដា កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ សុទ្ធជាច្បាប់កំណត់ដោយធម្មជាតិ ដែលសត្វលោកទាំងអស់មិនអាចគេចផុត ឡើយ ។…
 16 1
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មួយមានភាពរីកចម្រើន
សហគមន៍ដ៏តូចមាន នឹងមានភាពល្អប្រសើរបានអាស្រ័យការយល់ដឹង ការអនុវត្ត ការជឿជាក់ ឱកាស ការពង្រីកមុខមាត់ និងការរួមសាមគ្គី ។…
 11 2
ប្រជុំការគ្រប់គ្រងសំណង់ ក្រោយទទួល លិខិតពីក្រសួង ដែនដីឲ្យបញ្ឈប់ ចេញលិខិតសាងសង់
ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីបានទទួល លិខិតពីក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កាលពីពេល ថ្មីៗនេះ ដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការចេញ…
 4 0
Undiscovered country
Terra incognita is a Latin phrase that has historically taken root in cartography to indicate uncharted, mysterious…
 4 0
Guinness world Records នឹងចុះពិនិត្យបច្ចេកទេសខ្នាតទូក និងអុំបង្ហាញ
តំណាង​របស់ Guinness World Records នឹង​ចុះមក​ពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​លើ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ខ្នាត​ទូក និង​ការ​អុំ​បង្ហាញ…
 2 2

    No posts found