ពេលនេះសេរីមានឆ្មាំយាមបន្ថែមimage/svg+xml

6 months ago

fd742cbaaaf6ec3cec1f0196141c14e39d167d44 (1).jpeg

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាសេរីមានឆ្មាំយាមដែលនឹងចាំឃ្លាំមើលរាល់ការផុសរបស់លោកអ្នក។

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចជៀសពីការទំលាក់ពិន្ទុបាន

  1. នៅក្នុងវេទីការនេះមិនតំរូវអោយមានការលួចចំលង ប្រសិនបើអ្នកលួចចំលងស្នាដៃអត្ថបទរឺរូបភាពអ្នកដទៃ សូមបញ្ចូលតំណរភ្ជាប់ប្រភព។ (តែរង្វាន់មិនអាចលើសពី50)
  2. កុំសរសេរបញ្ចេញមតិឥតប្រយោជនចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតឬក៏ក្នុងប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើខ្ញុំសង្ស័យថា spamming ណាមួយនោះអ្នកនឹងត្រូវបានដាក់ទង់ទំលាក់រង្វាន់។
  3. កុំរំលោភបំពានឬវាយប្រហារអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតតាមវិធីណាក៏ដោយ។ មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានមតិយោបល់របស់ពួកគេ។
  4. ប្រសិនបើខ្ញុំសង្ស័យថាជាការបោះឆ្នោតអោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងដាក់ទង់ទំលាក់ភ្លាម។

តើធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបានការផ្តល់រង្វាន់ពីសេរី

  1. បង្កើតស្នាដៃអត្ថបទខ្លួនឯងដោយមិនចំលងពីប្រភពណា ការចំលងនឹងមិនទទួលបានការផ្តល់រង្វាន់ពីសេរី។
  2. ប្រសិនបើអ្នកចំលងរូបភាពរឺពាក្យស្លោកអ្នកផ្សេង សូមបញ្ជាក់ប្រភពដើម។
  3. . ត្រូវប្រាកដថាប្រកាសរបស់អ្នកអាចបង្ហាញជាសាធារណៈបាន។
  4. រួមបញ្ចូល sereyguard ដែលជាផ្នែកមួយនៃស្លាករបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកប្រើស្លាកនេះខុស ខ្ញុំនឹងផ្តល់បំរាមក្នុងនាមជាមិត្ត។

វានឹងមានរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នកនិពន្ធដែលមានគុណភាពស្នាដៃនិងរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ថាតើនរណាជាអ្នកបំពានលើវេទិកានេះ។ សូមកុំរំលោភបំពានលើវេទិកានេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងមិនរំលោភបំពាន។

សំរួលពី@liminit[https://serey.io/sereyguard/@liaminit/serey-guard-is-now-action]

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ល្អ!ពួកយេីងនឹងព្យាយាមធ្វេីតាមការណែនាំរបស់ក្រុមការងារ ដេីម្បីធ្វេីឲ្យសេរីកាន់តែប្រសេីរឡេីង និងធ្វេីឲ្យវេទិកាមួយនេះកាន់តែអច្ឆរិយ។

·

អរគុណនូវការតាំងចិត្តមុតមាំនេះ

នេះជារឿងល្អដែលក្រុមរបស់អ្នកបានលើកឡើង។ វានឹងជួយមនុស្សមិនឱ្យនាំចូលបទលួចនៅលើវេទិកា។ វាជារឿងល្អ។ នេះក៏នឹងជួយគាំទ្រដល់ការប្រកាសដ៏ល្អនិងល្អផ្សេងទៀតនៅលើវេទិកានេះ។


Please I wanna know, what is meant by copy and paste ?
I ask this because I mostly share posts of mine (written by me @paajohnny) from #whaleshares on #serey and state where the article is coming from in my post. Would I still be flagged or unvoted by sereyguard even though it is a great post?
Thanks very much.
I will be waiting to hear from you soon.

·

We don't care where you have share it from but we care which one is an original one. If you can prove that is your original, we will not give you a flag.

·
·

Thanks very much.

Hi #wondercury

is serey's rules is not equal for all users? i asking for here two users are given about same opportunity of "free upvote services" to communities, please clear this my doubt, thanks #wondercury...

·

Here a response from the serey team about your question. "The free upvote contests should not be encouraged, unless those who administer them have standards of what they upvote (good quality and not just blind upvotes)"

Hope this help

·

All rules are equal to all users and if you talking about curator accounts they are there to reward users who are new to the platform and users who post quality posts that hasn't got hardly no rewards. The curator accounts are there to stop plagiarism and other abusive actions. All platforms have curators accounts or delegated voting power. If there was no curator account the platform would be unfair to new users and the users with big serey power will dominate the platform. Other users that offer free upvotes might be allowed on this platform but it should be left to the curators due to plagiarism. Hope this clear everything up. I will check with the serey team if the free upvote contest are allowed and if not, all upvote contest will be flagged. Will get back to you soon

#wondercury; TELL ME, WHAT IS WRONG IN THE POST