ពិភពលោកមានត្រឹមចិត្តដឹង

6 months ago

ព្រេងវាសនា ព្រហ្មលិខិត ភ័ព្វសំណាង យីអ៊ុនឡើងចុះ ហុងស៊ុយ ផលកម្ម ទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាដឹងមុនបានឡើយ ប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីអនិច្ចំ គឺតំរូវឲ្យធ្វើល្អជានិច្ច ហើយហូរទៅជាមួយពេលវេលាដោយរីករាយឥតកង្វល់ ។

ពិភពលោកនេះលំបាកយល់​ ហេីយការដែលលំបាកយល់នេះ​ ក៏ជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកនេះផងដែរ។

មួយទៀត​យេីងអាចនិយាយថា​ ពិភពលោកនេះគឺអីចឹង...ទោះជាស្រប​ ឬប្រឆាំង​ នៅស្ងៀម​ ឬរេីបម្រះ​ ក៏ត្រឹមតែជាពិភពលោក​ ពិភពលោកដែលនៅក្នុងអំណាចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។
FB_IMG_1549847640272.jpg
មិនមែនថ្ងៃទាំងអស់សុទ្ធតែជាថ្ងៃល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេ តែអ្នកត្រូវចេះរស់នៅជាមួយថ្ងៃទាំងអស់នោះឲ្យបានល្អ ! មិនមែនក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់របស់អ្នកសុទ្ធតែទទួលបានក្តីស្រឡាញ់តបវិញនោះទេ ត្រូវចេះពេញចិត្តនឹងអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើ ! មិនមែនគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយការពិតប្រាប់អ្នកនោះទេ តែអ្នកត្រូវចេះរស់នៅជាមួយក្តីស្មោះត្រង់គ្រប់ទីកន្លែង ! ការងារទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកនោះទេ តែអ្នកត្រូវចេះធ្វើឲ្យការងារល្អប្រសើរគ្រប់ពេលវេលា ! ។ លោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរនោះទេ វិបត្តិទាំងឡាយមិនមែនជារបស់យើងរហូតនោះឡើយ ! មើលសត្វស្លាបដែលទំលើមែកឈើនោះចុះ វាមិនដែលចេះបារម្ភពីមែកឈើបាក់នោះទេ ព្រោះការពិតមិនមែនឋិតនៅលើមែកឈើនោះឡើយ ការពិតគឺឋិតនៅលើកម្លាំងស្លាបរបស់វាទេ អ្វីៗគឺឋិតនៅលើខ្លួនឯងទាំងអស់ ! សូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចុះ ! ។
FB_IMG_1549936115726.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ព្រហ្មលិខិត បានបង្កេីតសេរីមកកុំអីយេីងមិនបានជួបគ្នាទេ😊

·

👍💛💛💛

ព្រហ្មលិតបានគូសគំនូសអោយមនុស្សម្នាក់ៗរួចជាស្រេច។

·

💛💛💛👍