បាត់ឱកាស

6 months ago

ស្ងាត់បាត់បងប្អូនខ្មែរទៅណាអស់ហេីយ? ឃេីញតែជនបរទេសនៅលេីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្មែរ ប្រហែលជាខ្មែរបាត់បង់ឱកាសមួយនេះទៀតហេីយ។ ជនបរទេសមកចាប់យកឱកាសអស់ហេីយមេីលទៅ😌

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

បាត់អស់ហើយបង

·

សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកដល់ទីនេះបង👋

ប្រហែលខ្មែរមិនលើកទឹកចិត្ត ឬអោយតម្លៃខ្មែរដូចគ្នា ជាពិសេសអក្សរសាស្ត្រជាតិ។ ការបាក់ទឹកចិត្តនឹងមិនងាយស្តារដូចដើមឡើយ។

·

នេះជារឿងមួយផ្នែកដែរ។ តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្មែរយេីងមិនសូវចូលចិត្តការសរសេរច្រេីន អានច្រេីន។ ដូច្នេះហេីយយេីងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យកាក់ពួកគាត់ច្រេីនបានទេ

សរសេរអក្សរខុសច្រើនណាស់ សូមជួយកែសំរួលឡើងវិញផង។ ប្អូនប្រុស ឱកាស ទេវតា្ត ជាអ្នកប្រទាន តែមនុស្សជាអ្នកចាប់យក។​

·

អរគុណបងដែលតែងតែជួយណែនាំតាំងពីដេីមមក🙏 តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់បេីជាងអ្នកដែលមិនសរសេរសោះដែរ។

·
·

អត់ទេ គ្មានអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាឡើយ មនុស្សម្នាក់ៗមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាតែយ៉ាងណាបងមិនមែនជាមនុស្សលោភម្នាក់គឺល្អបំផុតហើយ។ គាត់ប្រាប់បងមិនមែនបានន័យថាគាត់ថាបងខុសឡើយតែគាត់ចង់អោយការសរសេររបស់បងមានគុណភាព។

·
·
·

បាទ!អរគុណបង

Good looking my friend.

·

thx q.fri