សូមអបអរសាទរការមកដល់របស់ Serey Moblie Appimage/svg+xml

10 months ago
in serey

2018-09-12 18.35.51.png
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញ​សង្គម​សេរី​ម្នាក់ សូមចូលរួមអបអរសាទរនៃការមកដល់របស់ Serey Moblie App ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចធ្វើការ Download បាននៅលើ Google play store ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ ស្ថាបនិក និងក្រុមការងារសេរីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកំលាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញា ពេលវេលាព្រមទាំងធនធាន ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៌សំរាប់​បង្កើត Serey Moblie App អោយចេញជារូបរាងឡើងមកដើម្បីធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមសេរីដែលសមាជិកគ្រប់រូបបានរង់ចាំជាយូរមកហើយ។
ដើម្បីជាការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាបនិកនិងក្រុមការងារសេរី បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមសេរីទាំងអស់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាណែនាំដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនសាច់ញាត្តិក្នុងគ្រួសារ អោយចូលរួមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមសេរីអោយកាន់តែច្រើនឡើងនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៌ជាច្រើន ដើម្បី​ធ្វើអោយ​សេរី​ក្លាយជា Brand មួយដ៏ល្បីទូរទាំងសកលលោក សំរាប់មោទនភាពជនជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជា៕

2018-06-19 21.20.44.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

Great! Thanks for sharing this

👍🏽great new