ស៊ូឡើង កុំរាថយimage/svg+xml

6 months ago

_បើយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវិត យើងគួរដើរមួយជំហានហើយគិតដប់ជំហានទុកមុននោះវាកាន់តែល្អ។
_បើមានសមត្ថភាពតិចតួច យើងដើរមួយជំហានក៍គិតមួយជំហានទៅ។
_តែបើគ្មានសមត្ថភាព ត្រូវគិតថា អតីតកាលជារឿងអតីតកាល អនាគតជារឿងអនាគត កុំខ្លាចកុំធ្វើអោយរឿងដែលមិនទាន់កើត មកបំផ្លាញក្ដីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នយើង រៀនត្រៀមចិត្ដទទួលយកឧបសគ្គខាងមុខ ព្យាយាមកែប្រែខ្លួនពីអតីតកាលមិនល្អ ត្រូវចងចាំ ចាត់ទុកថាគ្រប់យ៉ាងជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍សំរាប់ជីវិត។

received_2152825055043862.jpeg

_គ្មាននរណាម្នាក់ ធំឡើង ចាស់ឡើង ដោយមិនបានឆ្លងកាត់អតីតកាល ហើយក៍គ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីរឧបសគ្គដែលគង់នឹងកើតឡើងដែរ។
អតីតកាលហួសទៅ អនាគតនៅមើលមិនឃើញ តែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យល្អបំផុត
ត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិត រស់នៅបែបយើងជាយើង។

ជោគជ័យ​ ​​អាស្រ័យ​លើ​កណ្តាប់​ដៃ​របស់អ្នក​៖ ត្រូវចង​ចាំ​ថា​ ​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដែល​អាច​​ផ្តល់​ភាព​ជោគជ័យ​ដល់​អ្នក​បាន​ឡើយ មានតែអ្នក​ខ្លួន​ឯង​ប៉ុណ្ណោះ​។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ចំពោះខ្ញុំវិញ ត្រូវតែតស៊ូដរាបណានៅមានវីជិត

·

ល្អណាស់ប្អូនប្រុស បងផ្តល់កំលាំងចិត្តណា

អត្ថបទបងជួយរំលឹកបានល្អណាស់
អរគុណ

·

អរគុណពូណាស់

សំរាប់ខ្ញុំគាំទ្របង ពេលមើលអត្ថបទនេះដូចជាមានកំលាំងចិត្តសំរាប់ខ្លួនងឯ មានន័យថាដូចជាមានកំលាំងថាមពលកំពុងតែកើនឡើងអញ្ចឹង អរគុណច្រើនបង។

·

រីករាយណាស់ដែលអត្ថបទខ្លីមួយនេះអាចផ្តល់ជាកំលាំងចិត្តដល់បង ។ អរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការអានអត្ថបទមួយនេះ។ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់ពេលបងជួបបញ្ហា បងនឹងនឹកឃើញដល់អត្ថបទនេះព្រោះជាកំលាំងចិត្តនោះអី។

·
·

បាទវាពិតជាកំលាំងចិត្ត ខ្ញុំបានសរសេរទុកក្នុង Note របស់កំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ ទុកសំរាប់ពេលដែលបាត់បង់កំលាំងចិត្ត ហើយត្រូវការបំពេញវាវិញណាបង។

·
·
·

💛🙏☕

មែនហើយជែជែស៊ូៗ

·

sou sou together

💪

·

😉😄