អន់ចិត្តimage/svg+xml

6 months ago

ខ្ញុំមិនតបតមិនមែនមានន័យថា ខ្ញុំមិនចេះខឹងមិនចេះអន់ចិត្តនោះ
ទេជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដ៍ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ ការបន្ទោសមិនមែនការកែបញ្ហាទេ ការជេរ មិនមែនជាវិធីថ្លៃថ្នូរ ការគេចវេស ក៍មិនមែនជាផ្លូវចេញដ៍ល្អដែរ យើងមានសតិហើយរួមគ្នាគិតដោះស្រាយបន្ត គឺការកែតម្រូវដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។
image
មនុស្សតែងតែនិយាយពាក្យពិតនៅពេលដែលខ្លួន ផឹកស្រវឹងហើយក៍លែងដឹងអ្វីនៅពេលដែលខ្លួនស្វាង ធ្វើល្អអោយគេចងចាំ ប្រសើរជាង សាងកម្មអោយគេឈឺចាប់ ។
image
ព្រោះតែលុយនិងសុភមង្គល ធ្វើអោយមនុស្សធ្វើការសឹងតែគ្មានពេលសម្រាក អន់ពេកគេជាន់ក ក្រពេកគេមើលងាយ ទន់ជ្រាយពេកគ្មានអ្នកចង់រាប់រក ។
image
ដូចពាក្យមួយពោលថា កុំឈ្លោះគ្នាជាមួយនិងមនុស្សអួត
កុំប្រកួតជាមួយនិងមនុស្សខ្លៅ កុំប្រដៅជាមួយនិងមនុស្សមិនស្តាប់ហេតុផល ។

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ខ្ញុំជូនបង100% បងចេះខឹងតែបងចេះទប់ នេះគេហៅថាល្អហើយបង។

ខ្ញុំពេញចិត្តពាក្យ
ធ្វើល្អអោយគេចងចាំ ប្រសើរជាង សាងកម្មអោយគេឈឺចាប់
♡សូមគាំទ្រពាក្យនេះរហូតដល់...ជីវិត