ក្រុមសិល្បៈ កូនខ្មែរអប្សរា នៅប្រទេសហុល្លង់។image/svg+xml

5 months ago

ការសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈកូនខ្មែរអប្សរានៅប្រទេសហុល្លង់ នៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ចុំបិណ្ឌ។

មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់កូនៗ!
គីជាទំពាំងស្នងឬស្សីយើងហើយ។ ពិតជាមានមោទនភាពមេន! ❤

image

image

ការសម្តែងនេះក៏បានរៀបរាប់អំពីសម្លៀកបំពាក់ទាំង៧ពណ៌ ដែលជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើង។

ទោះបីនៅឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនភ្លេចប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែរ។ អរគុណកូនៗដែលមានចិត្តស្រលាញ់❤

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE SEREY!
Sort Order:  Trending

ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់